Pôstna krabička

Drahí bratia a sestry,

Aj tento rok počas veľkého pôstu si môžete vzadu pri časopisoch zobrať domov Pôstnu krabičku od Slovenskej katolíckej charity. Ďalšie informácie nájdete na webe: https://www.postnakrabicka.sk/

Národný týždeň manželstva 2024

Drahí bratia a sestry,

Počas Národného Týždňa Manželstva (NTM 2024) Vás srdečne všetkých pozývame na katechézu o Manželstve v stredu 14.02.2024 na službe Vopred posvätených darov.

V nedeľu o 10:00 na modlitbu Akatistu požehnania rodín.
Na všetkých nedeľných sv. liturgiách bude prebiehať aj obnova manželských sľubov spojená s požehnaním manželských párov.

Ďalšie sprievodné akcie nájdete na nástenke, na našom facebookovom profile a našej webstránke.

Vysielanie biskupskej chirotónie

Drahí bratia a sestry,

Približujeme Vám možnosti sledovania biskupskej chirotónie.

V sobotu 27.01.2024 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutoční biskupská chirotónia (vysviacka) nového prešovského arcibiskup-nominanta Jonáša Jozefa Maxima so začiatkom o 10:00 hod, ktorú môžete sledovať v priamom prenose vo vysielaní RTVS na Dvojke, TV LUX, internetovej gréckokatolíckej televízii TV Logos, TV Zemplín a v rozhlasovom vysielaní aj Rádio Lumen.

Taktiež môžete sledovať naživo túto slávnostnú udalosť aj prostredníctvom internetu:

Veriacim dávame do pozornosti, že zajtra pred samotným priamym prenosom, bude o 09.40 vysielať RTVS na Dvojke nový dokumentárny film s názvom ČERNEC (mních).

Vytvoril ho umelec Timotej Križka, ktorý otca Maxima navštívil na jeho pozvanie v marci 2022. Ide o výborne načasovaný osemnásťminútový dokument, ktorý približuje život mníchov v Unive poznačený vojnou. Dokument bol dokončený len pár dní pred biskupskou vysviackou vladyku Jonáša Maxima. Jeho výpovedná i umelecká hodnota tak získala širší rozmer.

https://www.rtvs.sk/televizia/program/20851/449362

Na TV LUX zasa pol hodiny pred začiatkom prenosu môžete sledovať Štúdio špeciál s vladykom-nominantom Jonášom a moderátorom, gréckokatolíckym kňazom Cyrilom Jančišinom.

V Prešove vrcholia prípravy na biskupskú chirotóniu Jonáša Maxima

V sobotu 27. januára 2024 sa oči všetkých gréckokatolíkov na Slovensku budú upierať do prešovskej Katedrály sv. Jána Krstiteľa, kde o 10.00 hod. prijme biskupskú chirotóniu (vysviacku) hieromních, a do konca minulého roka igumen Svätouspenskej univskej lavry Jonáš (Jozef Maxim).

Archijerejská svätá liturgia, ktorej na začiatku bude predsedať hlavný svätiteľ a kazateľ, vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, sa začne veľkým liturgickým sprievodom. Účasť na biskupskej vysviacke potvrdilo takmer 60 arcibiskupov a biskupov z celého sveta, spoločne s nimi bude koncelebrovať viac ako 250 kňazov a diakonov. Medzi zúčastnenými biskupmi bude aj väčší arcibiskup kyjevsko-haličský a Hlava ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi vladyka Sviatoslav Ševčuk, biskupi zo Spojených štátov amerických, Ukrajiny, ako aj skoro všetci biskupi spravujúci eparchie, ktoré vzišli z prvej materskej Mukačevskej eparchie, z ktorej bola vyčlenená a v roku 1818 erigovaná aj Prešovská eparchia.

Modliace spoločenstvo budú tvoriť aj generálni predstavení mužských a ženských rehoľných spoločenstiev ostatní členovia reholí, ako aj približne 20 mníchov studitov, spolubratov nového arcibiskupa Jonáša.

Po tom čo hlavný svätiteľ a ostatní biskupi vložia ruky na kandidáta Jonáša, bude svätenec na seba obliekať jednotlivé časti biskupského oblečenia. Omofór mu bude odovzdaný apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Nicolom Girasolim. Po oblečení sa do plného biskupského rúcha bude vladyka Jonáš intronizovaný na prešovský metropolitný stolec a bude mu odovzdané žezlo, ako novému pastierovi, ktorý sa má duchovne starať o jemu zverený ľud. Vladyka Jonáš sa od tohto momentu stáva 9. sídelným biskupom Prešovskej archieparchie a druhým metropolitom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Po intronizácii sa pokračuje v slávení svätej božskej liturgie, ktorej už bude predsedať nový prešovský arcibiskup Jonáš. Celú slávnosť bude spevom doprevádzať zbor, ktorý budú tvoriť členovia Chrámového zboru bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného a členovia Kňazského zboru sv. Jána Damaského, všetci spoločne pod vedením dirigentky Márie Šandorovej. Slávnosť svojím spevom obohatí aj Chrámový zbor KLIROS z Ľvova z Ukrajiny, ktorý diriguje Neľa Iľčenko.

Z kapacitných dôvodov sa do katedrály dostanú iba kňazi a pozvaní hostia. Pre ostatných veriacich sú pripravené priľahlé priestory – chodba pri katedrále a aula na Gréckokatolíckej teologickej fakulte. V týchto priestoroch bude možné sledovať slávnosť prostredníctvom prenosu, kňazi tam prídu rozdávať sväté prijímanie a novovysvätený vladyka Jonáš príde na konci slávnosti požehnať Boží ľud. Zaujať miesta je potrebné najneskôr do 9:40 hod.

V čase začiatku sprievodu o 10.00 a na konci slávnosti približne o 14.00 bude na 10 minút pozastavená doprava v úseku pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa v Prešove. V priamom televíznom prenose bude celú slávnosť vysielať RTVS na Dvojke, TV Lux, TV Logos, TV Zemplín a v priamom rozhlasovom prenose Rádio Lumen.

V deň biskupskej vysviacky, v sobotu 27. januára 2024 o 12:00 hod., v každom chráme celej metropolie zaznejú všetky zvony na päť minút. Bude to na znak spoločnej radosti z tejto vzácnej historickej chvíle a pozvanie k vďačnosti Bohu a k modlitbe za otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, ktorého biskupským heslom sú slová z knihy proroka Jonáša „U Pána je spása.“

Na ďalší deň, v nedeľu 28. januára o 10.00, bude metropolita Jonáš sláviť svoju primičnú archijerejskú svätú liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Spolu s ním budú koncelebrovať viacerí biskupi, ktorí tu zostanú po sobotňajšej slávnosti a kňazi z Prešovskej metropolie. Vladyka Sviatoslav Ševčuk, hlava ukrajinských gréckokatolíkov navštívi v nedeľu Košice, kde o 09.00 bude v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky predsedať sláveniu archijerejskej svätej liturgie a navštívi aj komunitné centrum zriadené eparchiou pre odídencov z Ukrajiny žijúcich v Košiciach a v okolí. Vladyka Benedikt Aleksijčuk, spolusvätiteľ vladyku Jonáša, bude v nedeľu o 10.00 sláviť svätú liturgiu na prešovskom sídlisku Sekčov v Chráme Povýšenia sv. Kríža.

Po skončení slávnosti zhruba o 14.30 je pre médiá naplánovaný krátky brífing s novým prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom.

Zdroj: https://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3930