Liturgický program 25.09. – 01.10.2023


  • Každú stredu po večernej sv. liturgii Vás pozývame na biblickú školu. Každá preberaná téma je samostatný celok. Ak sa chcete nielen o biblii dozvedieť niečo viac, treba prísť.
  • Každý štvrtok pred večernou sv. liturgiou so začiatkom o 1730 pozývame dievčatá (nielen tie, ktoré sa pripravujú na 1.sv. prijímanie) na nácvik spevu.
  • Každý štvrtok po skončení večernej sv. liturgie pozývame chlapcov, ktorí miništrovali, miništrujú, prípadne chcú začať miništrovať na miništrantské stretko. Tešíme sa na Vás.
  • Taktiež dávame do pozornosti, že vždy vo štvrtky v čase úradných hodín, bude priestor na duchovný rozhovor. Na duchovný rozhovor sa je potrebné vopred ohlásiť, buď osobne, alebo telefonicky u o. dekana, alebo o. kaplána.