Kontakt

Gréckokatolícka cirkev
farnosť Matky ustavičnej pomoci Snina – mesto

Adresa: Pčolinská 2714/42, 069 01 Snina
E-mail: snina@grkatpo.sk
Tel.:
o. Maroš Prejsa (dekan): +421 904 738 201
o. Peter Ščerba (kaplán): +421 950 708 413


Nech Pán odmení svojím požehnaním všetkých, ktorí svojím finančným darom prispejú na číslo účtu našej farnosti:

SK35 0900 0000 0000 8690 9724

Pán Boh zaplať za Váš milodar.