Červená streda

Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva farnosti, školy a spoločenstvá vyjadriť svoju podporu prenasledovaným kresťanom v celosvetovej kampani Červená streda, ktorá sa uskutoční 22. novembra 2023.

Zapojiť sa môžete aj vy:

  • nasvietením kostola či budovy ⛪️
  • modlitbou za prenasledovaných pre vieru 🙏
  • červeným odevom alebo iným spôsobom 🧣
  • šírením informácií o utrpení kresťanov ℹ️

Všetky potrebné informácie sú na www.cervenastreda.sk

Ďakujeme! ❤️