Národný týždeň manželstva 2024

Drahí bratia a sestry,

Počas Národného Týždňa Manželstva (NTM 2024) Vás srdečne všetkých pozývame na katechézu o Manželstve v stredu 14.02.2024 na službe Vopred posvätených darov.

V nedeľu o 10:00 na modlitbu Akatistu požehnania rodín.
Na všetkých nedeľných sv. liturgiách bude prebiehať aj obnova manželských sľubov spojená s požehnaním manželských párov.

Ďalšie sprievodné akcie nájdete na nástenke, na našom facebookovom profile a našej webstránke.