Posun času na zimný

Drahí bratia a sestry,

V nedeľu 29.10.2023 nastane zmena času z letného na zimný čas. To znamená, že sa čas posúva z 3:00 na 2:00 hodinu rannú => o 1 hodinu dozadu. 😉