Sv. liturgia vo veľkej Poľane

Drahí bratia a sestry,

V stredu 01.11.2023 budeme sláviť sv. liturgiu za účasti vladyku Milana vo Veľkej Poľane s panychídou. Na začiatku sv. liturgie bude požehnanie ukrižovaní (rospjaťa) na kríže, požehnanie prístrešku nad kaplnkou a požehnanie novej cesty. Autobus od našej cerkvi odchádza o 840 hod. Všetkých srdečne pozývame.