Liturgický program 20.11. – 26.11.2023

V našom chráme sa zapojíme modlitbou spoločnej krížovej cesty v stredu 22.11.2023 so začiatkom o 17:00 za prenasledovaných kresťanov.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční mimoriadna zbierka na energie v cerkvi. Vopred ďakujeme za Vašu štedrosť. Zbierku môžete podporiť aj formou príspevku na účet farnosti (do poznámky pre príjemcu uviesť: na energie v cerkvi.)