Miništrantská súťaž – FILIP CHALLENGE

Pôstna výzva cez filipovku pre všetkých miništrantov v našom chráme, ale aj pre neminištrantov (ktorí by chceli začať miništrovať… srdečne ste všetci vítaní ☺️). Cieľom je zúčastniť sa čo najväčšieho počtu liturgii. Ak sa jej chceš zúčastniť je potrebné urobiť dve veci: začať miništrovať a čo najskôr sa prihlásiť v sakristii, alebo u o. Petra (kaplána). ☺️