Zmena času

Drahí bratia a sestry,

Nezabudnite, že v nedeľu sa posúva čas z 02:00 na 03:00 hod, čo znamená, že spíme v noci o hodinu kratšie ! V nedeľu, skoro ráno, slávime už o 05:00 Utiereň vzkriesenia.