Turistický deň

Drahí bratia a sestry, milá mládež a deti,

CVČ Juskova Voľa v spolupráci s Komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie Vás, deti, mladých, ale aj rodiny našej farnosti srdečne pozývajú na Turistický deň s vladykom Jonášom, ktorý sa uskutoční 1. mája 2024. Trasa vedie po žltej turistickej značke, z turistického bodu Temný les, ktorý sa nachádza za obcou Zlatá Baňa smerom z Prešova. Trasa pokračuje okolo hradu Bodoň, ďalej po žltej turistickej značke. Pozor! Z tejto značenej cesty sa potom cez lesnú cestu schádza na asfaltovú cestu v Rácovej doline.

Cieľ sa nachádza na ihrisku oproti našich centier na Sigorde. Trasa meria cca 8 km a je spoločná pre starších i pre deti.

PRIHLASOVANIE

Prihlásiť sa môžete do nedele 28.apríla v sakristii alebo telefonicky u o. dekana, alebo o. kaplána. Odchod autobusu o 7.30 od našej cerkvi.

Cestovné: 10€ + štartovné1€.

Potrebné si zabezpečiť vhodné oblečenie, obuv, pršiplášte v prípade nepriaznivého počasia, jedlo a vodu.
Občerstvenie sa bude dať iba zakúpiť, a to až v cieli turistického pochodu. Guľáš, hranolky, kofola, cukrová vata, langoš.