Veľkonočný koncert

Drahí bratia a sestry,

dávame Vám do pozornosti Veľkonočný benefičný koncert Kňazského zboru svätého Jakuba, ktorý sa uskutoční 9. apríla 2024 v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Dlhom Klčove o 19.00 hod. Benefičný koncert je venovaný na podporu v liečbe nášho spolubrata otca Patrika a podporu jeho rodiny.

Ďalšie informácie nájdete na plagáte.

Zjednoťme sa v modlitbách a podeľme sa o kúsok svojho srdca. 🙏❤️ Úprimne Vám Ďakujeme.