Posun času na zimný

Drahí bratia a sestry,

V nedeľu 29.10.2023 nastane zmena času z letného na zimný čas. To znamená, že sa čas posúva z 3:00 na 2:00 hodinu rannú => o 1 hodinu dozadu. 😉

Pápež vymenoval za nového prešovského arcibiskupa Jonáša J. Maxima

Svätý Otec František dnes, vo štvrtok 26. októbra 2023, na sviatok svätého veľkomučeníka Demetera, vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Stal sa ním rehoľný kňaz SEODr. Jonáš Jozef Maxim MSU, doterajší igumen (predstavený) studitského kláštora v Unive na Ukrajine a rodák z farnosti Oľšavica. Vladyka Peter Rusnák zostáva apoštolským administrátorom na vykonávanie bežných úkonov až do prevzatia kanonického vlastnenia archieparchie novým biskupom, informovala Tlačovú kanceláriu KBS Apoštolská nunciatúra na Slovensku.

ŽIVOTOPIS NOVÉHO PREŠOVSKÉHO ARCIBISKUPA METROPOLITU

Jeromonach o. Jonáš Jozef Maxim sa narodil 21. novembra 1974 v Levoči. Pochádza z gréckokatolíckej farnosti Oľšavica.

Po skončení gymnázia nastúpil na štúdiá na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove. Vo februári 1994 vstúpil do kňazského seminára. V roku 1998 získal titul magister teológie a od toho istého roku pokračoval v štúdiách na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, kde v roku 2000 získal licenciát a v roku 2017 doktorát z východných cirkevných štúdií.

13. júna 1998 prijal ako celibátny diakonskú a 11. júla 1998 kňazskú vysviacku v Prešove. V rokoch 2001 – 2004 bol špirituálom v Kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove a v rokoch 2002 – 2004 aj asistentom na Katedre systematickej teológie Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity.

V roku 2004 odišiel na Ukrajinu a vstúpil do Univskej lavry mníchov studitov na Ukrajine. Po skončení noviciátu tam zložil doživotné mníšske sľuby 22. mája 2008. V roku 2011 bol zvolený za predstaveného filiálneho monastiera v Ľvove a v roku 2020, ako 46 ročný, za igumena (predstaveného) Univskej lavry. Okrem svojho materinského jazyka ovláda ukrajinský, taliansky, anglický, ruský a francúzsky jazyk.

Zdroj: https://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3895

Oznámenie o menovaní nového prešovského arcibiskupa metropolitu

S veľkou vďakou Pánu Bohu oznamujeme, že Svätý Otec František menoval nového prešovského arcibiskupa a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Slávnostné oznámenie mena nového arcibiskupa metropolitu spojené s modlitbou šiesteho času sa uskutoční na sviatok svätého a slávneho veľkomučeníka Demetra Myromvonného, zajtra, 26. októbra o 12:00 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Srdečne pozývame kňazov, rehoľníkov, rehoľné sestry a veriacich celej našej metropolitnej cirkvi sui iuris, zúčastniť sa na modlitbe a poďakovaní za dar nového arcibiskupa metropolitu a zároveň pre neho vyprosovať milosti a dary Svätého Ducha do služby na Prešovskom metropolitnom stolci.

Zdroj: https://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3893

Milión detí sa modlí ruženec

Drahí bratia a sestry, milé deti,

Srdečne pozývame všetky deti našej farnosti (nie len prvoprijímajúce deti) v stredu 18.10.2023 na podujatie Milión detí sa modlí ruženec, ktorého sa zúčastní aj naša farnosť. Preto v stredu 18.10.2023 o 17:00 sa deti a mládež budú spoločne modliť ruženec. Okrem detí pozývame aj Vás, bratia a sestry, aby ste toto podujatie podporili.

Časopis Misionár

Drahí bratia a sestry,

v sakristii je možné obnoviť predplatné, alebo si predplatiť časopis Misionár v cene 21 € pre rok 2024. Okrem toho je možné odoberať časopis aj v elektronickej forme.

Duchovná pieseň

Drahí bratia a sestry,

Srdečne Vás pozývame už túto nedeľu 08.10.2023 o 14:30 h v DK Snina na XXXI. ročník festivalu Duchovná pieseň.

Metropolitná púť

Drahí bratia a sestry,

Srdečne Vás pozývame na metropolitnú púť gréckokatolíkov do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe-Lagievnikách, ktorá sa uskutoční v sobotu 23.septembra 2023. Prihlásiť sa môžete v sakristii do pondelka 18.septembra 2023. Cena púte:

  • 20 € bez poistenia
  • s cestovným poistením 22 €

V sakristii je potrebné cestovné uhradiť ihneď. Ďalšie informácie u o. dekana.